NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show adapter - Tek köprü olarak yapılandırılan bağdaştırıcıları gösterir.

NETSH / BRIDGE / SHOW

netsh bridge show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show nbname
NETBIOS adlar? listesini görüntüler.
netsh ras ipx
`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ip reset
TCP/IP ve ilişkili bileşenleri boş bir duruma s?f?rlar.
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?ş? b?rak?r
netsh p2p idmgr dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh add helper
Bir yard?mc? DLL yükler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge/show.htm
0.061

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /

Problem im Windows-7 Explorer wenn man im Verzeichnisbaum einen Ordner selektiert! (Vista) !

 /

Wie kann ich in WinBin2Iso in meine Landessprache übersetzen!

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, how to?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /