NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge ğ show ğ adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Kullanım: show adapter [[id=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer id - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz bağdaştırıcının kimliği. Açıklamalar: Köprüye dahil olan bağdaştırıcıları gösterir. Örnekler: show adapter Köprünün bir parçasını oluşturan bağdaştırıcıları (kimlikleriyle beraber), ayarlarını ve bayraklarını gösterir.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Komutları Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.077

Hilfe, der Windows-8 /-10 Explorer aktualisiert nicht die Dateilisten-Ansicht!

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Anpassen der pagefile.sys in Windows 10 (Auslagerungsdatei, virtueller Arbeitsspeicher)?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /