NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge ğ show ğ adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Kullanım: show adapter [[id=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer id - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz bağdaştırıcının kimliği. Açıklamalar: Köprüye dahil olan bağdaştırıcıları gösterir. Örnekler: show adapter Köprünün bir parçasını oluşturan bağdaştırıcıları (kimlikleriyle beraber), ayarlarını ve bayraklarını gösterir.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Komutları Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.03

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Wie kann ich mich über die Remotedesktopverbindung mit Windows 8 / 10 verbinden (command, cmd, Eingabeaufforderung)?

 /

Für Programme den Standarddrucker bei Windows 8, 8.1, 9 definieren!

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /