netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge ğ show ğ adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Kullanım: show adapter [[id=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer id - Yapılandırmasını görüntülemek istediğiniz bağdaştırıcının kimliği. Açıklamalar: Köprüye dahil olan bağdaştırıcıları gösterir. Örnekler: show adapter Köprünün bir parçasını oluşturan bağdaştırıcıları (kimlikleriyle beraber), ayarlarını ve bayraklarını gösterir.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Komutları Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.186
17586

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Can I activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, modify)?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

Wie kann man Dokumente als pdf in Windows 8 scannen (Win 7, 8.1, 10)?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Änderungsdatum einer Windows Datei verändern!

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Can I turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /