NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ diag ğ show ğ modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Kullanım: show modem Parametreler: /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir. /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir. Modem Dizin Numarası. Modem Adı. Modem Adı'nın bölümü. Örnekler: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - Komutları Tüm modemleri görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh interface ipv6 help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Arabirim yönlendirici tan?t?m yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras aaaa delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.156

Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014!

 /

Disable / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Die Ordnergröße auf Windows-10!

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /