NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall reset ? reset Güvenlik duvarı yapılandırmasını varsayılan değere döndürür. Notlar: Varsayılan ayarlara geri dönmek, Windows yüklendikten sonra yapılan tüm Windows Güvenlik ayarlarını siler. Bu, bazı programların çalışmamasına neden olabilir. Internet Bağlantısı Paylaşımı için yaptığınız tüm özel ayarlar silinir ve Internet Bağlantısı Paylaşımı devre dışı bırakılır.

NETSH / FIREWALL / RESET

netsh firewall reset - Windows 2000/XP - Komutları Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? varsay?lan de?ere döndürür. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip show config
IP adresi ve ek bilgileri gösterir.
netsh routing ip relay show
Bilgi gösterir.
netsh p2p pnrp cloud
`netsh p2p pnrp cloud' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh bridge show
Bilgi gösterir.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/firewall/reset.htm
0.093

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Remove an update from Windows 10, how to?

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /