NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ firewall ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set allowedprogram - Güvenlik duvarı tarafından izin verilen program yapılandırmasını ayarlar. set icmpsetting - Güvenlik duvarı ICMP yapılandırmasını ayarlar. set logging - Güvenlik duvarı günlüğünün yapılandırmasını ayarlar. set multicastbroadcastresponse - Güvenlik duvarı çok noktaya yayın/yayın tepkisinin yapılandırmasını ayarlar. set notifications - Güvenlik duvarı bildiriminin yapılandırmasını ayarlar. set opmode - Güvenlik duvarı çalışma yapılandırmasını ayarlar. set portopening - Güvenlik duvarı bağlantı noktası yapılandırmasını ayarlar. set service - Güvenlik duvarı hizmetinin yapılandırmasını ayarlar.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - Komutları Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras show link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerini gösterir
netsh interface ip show wins
WINS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ip rip add neighbor
Arabirim üzerine RIP komşusu ekler.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini görüntüler.
netsh diag help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0.062

Hilfe MS Windows Maus öffnet Dateien bei einem Klick?

 /

Gesperrte / Geschützte Dateien und Ordner unter Windows entsperren und löschen!

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Was sind Platzhalter?

 /