NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Güvenlik duvarının izin verdiği program yapılandırmasını gösterir. Parametreler: verbose - Ayrıntılı mod (seçime bağlı). DISABLE - Sadece özet bilgi gösterir (varsayılan). ENABLE - Tüm kullanılabilir bilgiyi gösterir. Örnekler: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - Komutları Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip ospf show lsdb
OSPF ba?lant? durumu veritaban?n? gösterir.
netsh p2p group db show stats
Verilen için veritaban? istatistiklerini listeler.
netsh set
Yap?land?rma ayarlar?n? güncelleºtirir.
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iºtirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm
0.062

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Folder, Directory?

 /

Unter Windows 10 den Mauszeiger Schatten aktivieren / deaktivieren?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /