NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Güvenlik duvarının izin verdiği program yapılandırmasını gösterir. Parametreler: verbose - Ayrıntılı mod (seçime bağlı). DISABLE - Sadece özet bilgi gösterir (varsayılan). ENABLE - Tüm kullanılabilir bilgiyi gösterir. Örnekler: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - Komutları Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip ospf show lsdb
OSPF ba?lant? durumu veritaban?n? gösterir.
netsh p2p group db show stats
Verilen için veritaban? istatistiklerini listeler.
netsh set
Yap?land?rma ayarlar?n? güncelleºtirir.
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iºtirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm

0.093

Ich finde die Computerverwaltung in Windows 8 und 8.1 nicht, wie kann ich sie öffnen, bzw. starten?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Aero?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /