netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ add ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[type=]full] Parametreler: Etiket Değer name - Eklenecek arabirimin adı. type - Aşağıdaki değerlerden biri: full: Bir isteğe bağlı arama arabirimi oluşturur. Açıklamalar: Yönlendiriciye bir arabirim ekler. Tam arabirimler için, aynı adla bir telefon rehberi girdisinin sistemde olması gereklidir. Örnek: add interface name="Demand-Dial Interface" type=full Komut yönlendiriciye isteğe bağlı arabirim ekler.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh bridge set adapter
Belirtilen ba?daşt?r?c? için köprü yap?land?rmas?n? de?iştirir.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.108
15908

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Auf fette Schrift bei Windows 10 systemweit umstellen, aber wie?

 /

What is a search history?

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten in Windows 10?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

What is Drop and Drag?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /