netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ add ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[type=]full] Parametreler: Etiket Değer name - Eklenecek arabirimin adı. type - Aşağıdaki değerlerden biri: full: Bir isteğe bağlı arama arabirimi oluşturur. Açıklamalar: Yönlendiriciye bir arabirim ekler. Tam arabirimler için, aynı adla bir telefon rehberi girdisinin sistemde olması gereklidir. Örnek: add interface name="Demand-Dial Interface" type=full Komut yönlendiriciye isteğe bağlı arabirim ekler.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh bridge set adapter
Belirtilen ba?daşt?r?c? için köprü yap?land?rmas?n? de?iştirir.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.155
15908

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Preview, rotate, modify the page to PDF!

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Do i have windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Das Ändern der Einstellungen für Netzbetrieb und Ruhezustand anpassen!

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /