NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ add ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[type=]full] Parametreler: Etiket Değer name - Eklenecek arabirimin adı. type - Aşağıdaki değerlerden biri: full: Bir isteğe bağlı arama arabirimi oluşturur. Açıklamalar: Yönlendiriciye bir arabirim ekler. Tam arabirimler için, aynı adla bir telefon rehberi girdisinin sistemde olması gereklidir. Örnek: add interface name="Demand-Dial Interface" type=full Komut yönlendiriciye isteğe bağlı arabirim ekler.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Komutları Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh bridge set adapter
Belirtilen ba?daşt?r?c? için köprü yap?land?rmas?n? de?iştirir.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yönlendiriciye bir arabirim ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.155
15908

I have ordered a new computer, pixel query does not work !?

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Windows 11 login with PIN and excluding PIN?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

In Windows 10/11 ein bestimmtes Update entfernen oder deinstallieren, aber wie?

 /

Overclocked systems?

 /

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

 /

In der Explorer-Ansicht verborgene und Systemdateien anzeigen / ausblenden!

 /

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10/11, can I find, open?

 /