NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Kullanım: add wins [name=] [addr=] [[index=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - WINS sunucularının eklendiği arabirimin adı. addr - Eklediğiniz WINS sunucusunun IP adresi. index - Belirtilen WINS sunucusu adresi için dizin (tercih) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılan listeye yeni bir WINS sunucusu IP adresi ekler. Varsayılan olarak WINS sunucusu listenin en sonuna eklenir. Dizin belirlendiyse, diğer sunucular aşağıya itilerek WINS sunucusu yerini alır. Daha önce WINS sunucu bilgileri DHCP sunucusundan alınmışsa yeni adres eski liste ile yer değiştirir. Örnekler: add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
PPP'nin anlaºaca?? ba?lant? özelliklerini gösterir
netsh interface ip show wins
WINS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ip rip add neighbor
Arabirim üzerine RIP komºusu ekler.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini görüntüler.
netsh diag help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip igmp install
IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmay? ayarlar.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.218
15397

Where is MS Paint in Windows 10, how to find,  run, start?

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, can I?

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Desktop-Verknüpfung für den Windows Defender und an das Win-8 Startmenü anheften!

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /