netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Kullanım: add wins [name=] [addr=] [[index=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer name - WINS sunucularının eklendiği arabirimin adı. addr - Eklediğiniz WINS sunucusunun IP adresi. index - Belirtilen WINS sunucusu adresi için dizin (tercih) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılan listeye yeni bir WINS sunucusu IP adresi ekler. Varsayılan olarak WINS sunucusu listenin en sonuna eklenir. Dizin belirlendiyse, diğer sunucular aşağıya itilerek WINS sunucusu yerini alır. Daha önce WINS sunucu bilgileri DHCP sunucusundan alınmışsa yeni adres eski liste ile yer değiştirir. Örnekler: add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 add wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
PPP'nin anlaºaca?? ba?lant? özelliklerini gösterir
netsh interface ip show wins
WINS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ip rip add neighbor
Arabirim üzerine RIP komºusu ekler.
netsh p2p pnrp cloud show seed
PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini görüntüler.
netsh diag help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip igmp install
IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmay? ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Statik bir WINS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.171
15397

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Bei der Mausrad das Aktivieren des Fensters in den Vordergrund bringen ersparen?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Kann man eine Windows-7 Startdiskette erstellen?

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Ist ein Update Installation von Windows XP auf Vista möglich?

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Many more Windows tools and features in desktop OK!

 /