NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Kullanım: delete wins [name=] [[addr=]|ALL ] Parametreler: Etiket Değer name - WINS sunucularının silindiği arabirimin adı. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Sildiğiniz WINS sunucusunun belirli IP adresi ALL: WINS sunucuları için yapılandırılmış tüm IP adreslerini siler. Açıklamalar: Belirli bir arabirim için statik olarak yapılandırılmış tüm WINS sunucusu IP adreslerini siler. Örnekler: delete wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 delete wins "Yerel Ağ Bağlantısı" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh routing ip ospf show
Bilgi gösterir.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm
0.202
17107

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Can I still use the countdown in the stopwatch on Windows 11?

 /

Install / activate XPS viewer in Windows 11?

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Mouse balls for the mouse pointer on Windows 11, 10, ... Desktop or MS Server OS!

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /