netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ set ğ wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Kullanım: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DNS sunucularını yapılandırmak üzere kaynak olarak DHCP hizmetini atar. static: DNS sunucularını yapılandırmak için kaynağı statik yapılandırma olarak atar. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Bir DNS sunucusu için bir IP adresi. none: DNS sunucuları listesini temizler. Açıklamalar: DNS sunucusu yapılandırmasını DHCP veya statik moda ayarlar. Belirtilen arabirim için DNS sunucusu IP adresleri statik listesi yapılandırılırken 'addr' seçeneği yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılabilir. Örnekler: set wins name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set wins "Yerel Ağ Bağlantısı" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Komutları WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.171
15582

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Kann ich Dateien von 32-Bit auf einem 64-Bit Betriebssystemen öffnen?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

How to print only the selected text in Office Word?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /