NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ set ğ wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Kullanım: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DNS sunucularını yapılandırmak üzere kaynak olarak DHCP hizmetini atar. static: DNS sunucularını yapılandırmak için kaynağı statik yapılandırma olarak atar. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Bir DNS sunucusu için bir IP adresi. none: DNS sunucuları listesini temizler. Açıklamalar: DNS sunucusu yapılandırmasını DHCP veya statik moda ayarlar. Belirtilen arabirim için DNS sunucusu IP adresleri statik listesi yapılandırılırken 'addr' seçeneği yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılabilir. Örnekler: set wins name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set wins "Yerel Ağ Bağlantısı" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Komutları WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.14
15582

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

 /

Windows-10/11 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /

Disable auto sleep mode on Windows 10/11 tablet PC, how to?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Was sind visuelle Artefakte?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /