NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Kullanım: show joins [[addr=]IP adresi] Parametreler: Etiket Değer addr - Birleştirdiği çok noktaya yayın gruplarını göstermek istediğiniz arabirimin IP adresi. Açıklamalar: Bir veya daha fazla arabirim için yapılandırılmış IP adresleri tarafından birleştirilen IP çok noktaya yayın gruplarını gösterir. IP adresi belirtilmezse, tüm IP adresleri için çok noktaya yayın grupları gösterilir. Örnekler: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Komutları Kat?lan çok noktaya yay?n gruplar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi ekler.
netsh routing ip rip show ifstats
Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eº ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daºt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.046

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

How to show filename extension in Windows-10?

 /

Klappt die PDF Vorschau in Windows 7?

 /

Wo finde ich die Einstellungen für Facebook-Werbeanzeigen?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

What is Spass, or Spass haben?

 /