NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Kullanım: show joins [[addr=]IP adresi] Parametreler: Etiket Değer addr - Birleştirdiği çok noktaya yayın gruplarını göstermek istediğiniz arabirimin IP adresi. Açıklamalar: Bir veya daha fazla arabirim için yapılandırılmış IP adresleri tarafından birleştirilen IP çok noktaya yayın gruplarını gösterir. IP adresi belirtilmezse, tüm IP adresleri için çok noktaya yayın grupları gösterilir. Örnekler: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Komutları Kat?lan çok noktaya yay?n gruplar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi ekler.
netsh routing ip rip show ifstats
Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eº ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daºt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.046

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

Hilfe zum Explorer in Windows 10!

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Korrekte Ordner für 32Bit Anwendungen unter Windows?

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /