NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ip ğ show ğ udpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpconn ? Kullanım: show udpconn [[index=] LocalIPAddr LocalPort ] [[rr=] Yenileme Hızı ] Parametreler: Etiket Değer index - UDP bağlantısı için yerel IP adresini ve bağlantı noktasını içermeli. rr - UDP bağlantı bilgileri için saniye olarak yenileme hızı. Açıklamalar: UDP bağlantı durumu bilgilerini görüntüler. Örnekler: show udpconn show udpconn index=10.0.0.1 1102

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPCONN

netsh interface ip show udpconn - Windows 2000/XP - Komutları UDP ba?lant?lar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping wins
Her Ba?daşt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface portproxy
`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx netbios
`netsh routing ipx netbios' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras ip delete range
Statik IP adresi havuzundan bir aral?k siler.
netsh interface ip add
Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpconn.htm
0.061

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Windows and Native resolution?

 /

What is phishing?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /