NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - Tüm 6to4 yapılandırma durumlarını sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface ipv6 6to4' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
`netsh interface' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip ospf set virtif
Belirlenen sanal arabirimin parametrelerini de?iştirir.
netsh p2p dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ipx show route
IPX yönlendirme tablosunu görüntüler.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
DHCP ay?r?c?s? kapsam?n?n d?şlanm?ş ö?esini sil
netsh interface ipv6 add route
Arabirim üzerinden IPv6 yönlendirmesi ekler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.108

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

Turn off and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Hilfe, in Windows 8 fehlt das alte Startmenü, kann man es aktivieren?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /