NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / DUMP

netsh interface ipv6 6to4 dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip delete address
Belirtilen arabirimden bir IP adresini veya varsay?lan a? geçidini siler.
netsh routing ip relay
`netsh routing ip relay' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh p2p group show address
Geçerli dü?ümdeki kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.
netsh winsock help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip delete filter
Belirtilen arabirimden bir süzgeç siler.
netsh interface ipv6 isatap
`netsh interface ipv6 isatap' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/dump.htm
0.062

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

JAR-Dateien in Windows öffnen, aber wie?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /