netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Kullanım: add dns [interface=] [address=] [[index=]] Parametreler: Etiket Değer interface - DNS sunucularının eklendiği arabirimin adı. address - Eklediğiniz DNS sunucusu için IPv6 adresi. index - Belirtilen DNS sunucusu adresi için dizini (tercihi) belirtir. Açıklamalar: Statik olarak yapılandırılmış listeye yeni bir DNS sunucusu IPv6 adresi ekler. Varsayılan olarak, DNS sunucusu listenin sonuna eklenir. Dizin belirtilirse, DNS sunucusu listede o konuma yerleştirilir ve yer açmak için diğer sunucular aşağıya kaydırılır. Örnekler: add dns "Yerel Alan Bağlantısı" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Yerel Alan Bağlantısı" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag show dns
Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add interface
Belirtilen arabirim üstünde NAT yap?land?rmas? yapar.
netsh interface portproxy delete v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yay?n ad?Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.14
15369

Soll ich mir eine LED-Lampe kaufen, oder nicht?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected directory problem!

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

What is a Windows document?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 10 taskbar!

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

USB 3.0 auf alten Notebooks und Laptops, geht das bei Windows ?

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /