NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Kullanım: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Silinecek IPv6 adresi. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir arabirimde IPv6 adresini değiştirir. Örnek: delete address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimden IPv6 adresi siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip relay dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh p2p idmgr help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirimden IPv6 adresi siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.186
16377

Microsoft's solutions for MAC!

 /

What is multitexture, multitexturing (texture mapping)?

 /

Do i have Windows 10/11 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

What is a taskbar?

 /

Local Security Police account lockout duration on MS Windows OS!

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Turn-Off the search indexing service in Windows 10/11!

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Windows 11 Desktop Hintergrund in nur einer Farbe!

 /