netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Kullanım: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Değiştirilecek IPv6 adresi. type - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Adresi tek noktaya yayın adresi olarak işaretler (varsayılan). anycast: Adresi her noktaya yayın adresi olarak işaretler. validlifetime - Adresin geçerli olduğu etkin kalma süresi. Varsayılan değer sonsuzdur. preferredlifetime - Adresin tercih edilme süresi. Varsayılan değer sonsuzdur. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir arabirimdeki IPv6 adresini değiştirir. Zaman değerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1d2h3m4s. Örnek: set address "Private" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 adres bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras show multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türlerini gösterir
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Bulut istatistiklerini görüntüler.
netsh diag ping
Wins, ip, haber gruplar?, posta, proxy dns ve ba?daşt?r?c?lara ping işlemi yapar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IPv6 adres bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.14
16260

Windows Benachrichtigungsbereich Bedeutung?

 /

Die Goldene Desktop-Uhr mit Ziffernblatt!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Dateizuordnungen festlegen in Windows 10, aber wie?

 /

Can I customize the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

Wie aktiviere ich die Favoriten im Windows 7 Startmenü?

 /

Facebook Smileys, was für Smileys kann man im facebook.de chat einsetzen?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

For what stop sleep computer program?

 /

Ich möchte den Kalender nicht immer im Hintergrund laufen haben!

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /