netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Kullanım: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer defaultcurhoplimit - Gönderilen paketlerin varsayılan Atlama Sınırı. neighborcachelimit - Komşu önbellek girdisi sayısının üst sınırı. routecachelimit - Yol önbellek girdisi sayısının üst sınırı. reassemblylimit - Yeniden birleştirme arabelleğinin en büyük boyutu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Genel yapılandırma genel parametrelerini değiştirir. Örnek: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
6to4 yönlendirme durumunu gösterir.
netsh routing ip rip set interface
Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir
netsh p2p pnrp peer
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lar? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.14
17821

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Ich hab die Testversion von Windows Server, hab aber keinen Product Key!

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Was ist der Unterschiede zwischen WLAN und WiFi?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company excluding Admin rights?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Percentage usage of every file and directory on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Can I create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Animated GIF support in the preview window!

 /

Ich hab die Testversion von Windows Server, hab aber keinen Product Key!

 /

Trace packets and follow over the Internet or the LAN!

 /