NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Kullanım: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - Sıralama için öncelik değeri. label - Eşleştirme için etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini değiştirir. Örnek: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.218
17653

Decorate your own pictures with this software with the help of imagination!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Delete system data on Windows 10, 8.1, ...!

 /

On the notebook / laptop JKL is 123, what can I do?

 /

The computer name and working group in Windows 11/10, is it possible to change the name?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

joyGetPosEx-Funktion zum abfragen der Joystick / Controller Position!

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Formatting and partitioning the disk excluding Windows?

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /