NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Kullanım: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - Sıralama için öncelik değeri. label - Eşleştirme için etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini değiştirir. Örnek: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.046

Bei Windows 8 bzw 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie?

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Wo finde ich die Standard-Programm-Einstellungen in Windows 8 (8.1, 10), für Datei -Erweiterungen, -Formate, -Typen?

 /