NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ? Kullanım: set prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. precedence - Sıralama için öncelik değeri. label - Eşleştirme için etiket değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini değiştirir. Örnek: set prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 set prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect
Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/prefixpolicy.htm
0.03

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

What is a cmd.exe?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Warum sind manche Datei- bzw. Ordnergrößen unterstreichen? Ich möchte es deaktivieren!

 /

No file share selected, what can I do?

 /