NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set privacy ? Kullanım: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]] [[maxvalidlifetime=]] [[maxpreferredlifetime=]] [[regeneratetime=]] [[maxrandomtime=]] [[randomtime=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer state - Geçici adreslerin etkinleştirilip etkinleştirilmediği. maxdadattempts - Yinelenen adres algılama girişimleri. Varsayılan değer: 5. maxvalidlifetime - Geçici bir adresin en fazla geçerli kalacağı süre. Varsayılan değer: 7d. (yedi gün). maxpreferredlifetime - Geçici bir değerin tercih edileceği en fazla etkin kalma süresi. Varsayılan değer: 1d. (bir gün). regeneratetime - Yeni bir adres oluşturulduğunda geçici adresi kaldırmadan önce geçecek süre. Varsayılan değer: 5s (beş saniye). maxrandomtime - Başlangıç süresinde bir rasgele gecikme hesaplanırken kullanılacak üst sınır. Varsayılan değer: 10m. (on dakika). randomtime - Önyükleme sırasında oluşturulan bir değer yerine, kullanılacak gerçek zaman değeri. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Geçici adres oluşturmayla ilgili parametreleri değiştirir. Değer olarak randomtime belirtilirse, maxrandomtime değeri kullanılmaz. Zaman değerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1d2h3m4s.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / PRIVACY

netsh interface ipv6 set privacy - Windows 2000/XP - Komutları Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Internet Explorer proxy'sine ping yapar.
netsh routing ip igmp show grouptable
Çok noktaya yay?n grunbu için IGMP ana makineler grup tablosunu göster
netsh interface ipv6 show privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx delete filter
Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler.
netsh ras help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface add interface
Yönlendiriciye bir arabirim ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/privacy.htm
0.171
17888

How do I contact Microsoft Office 365 support?

 /

How can I change the date and time display format in desktop clock?

 /

Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe!

 /

How does this tool improve print quality on the printer?

 /

What is test_exymple@mail.com333 and what about Windows clipboard history?

 /

Is there still a classic smart phone excluding internet?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Kann ich AlwaysMouseWheel immer minimiert starten (To-Tray)?

 /

What is a router?

 /

Where is the desktop directory on Windows 11?

 /

Power options customizes in Windows 11/10!

 /

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /