NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ show ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show global ? Kullanım: show global [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Yığındaki bilgileri göster (varsayılan). persistent: Kalıcı bilgileri göster. Açıklamalar: Genel yapılandırma parametrelerini gösterir.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - Komutları Genel yap?land?rma parametrelerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi ekler.
netsh routing ip rip show ifstats
Her arabirim için RIP istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daşt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add portmapping
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler.
netsh interface portproxy delete v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.062

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /