NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov6 ? Kullanım: add v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametreler: Etiket Değer listenport - Dinlemenin yapılacağı IPv6 bağlantı noktası. connectaddress - Bağlanılacak IPv6 adresi. connectport - Bağlanılacak IPv6 bağlantı noktası. listenaddress - Dinlemenin yapılacağı IPv6 adresi. protocol - Kullanılacak protokol. Şu anda yalnızca TCP destekleniyor. Açıklamalar: IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy bağlantısı yapmak için kullanılacak bir girdi ekler.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV6

netsh interface portproxy add v6tov6 - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set addrreq
?stemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip delete arpcache
Bir veya tüm arabirimler için ARP önbelle?ini temizler.
netsh routing ip relay add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh p2p help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh winsock reset
Winsock Katalo?u'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh routing ip delete interface
Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov6.htm
0.061

what does "punch the icons" in DesktopOK?

 /

Benachrichtigung in Win 8.1, 10 über die Änderungen auf Ihrem Computer!

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Warum schaltet der Windows 7 Rechner automatisch vom Desktop auf das Kontobild?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

Prüfen, ob ein Datei-Pfad vorhanden ist, per Befehlszeile?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /