NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.061

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

x86 and x32, what is what?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /