NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.328
17038

Windows notification area meaning?

 /

Difference between update and refresh, meaning with examples?

 /

What is the difference between a relative and an absolute path?

 /

Desktop Symbol Positionen automatisch speichern lassen!

 /

Force the window to be in the foreground or in the background!

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Should you always shut down the PC?

 /

So drucken Sie den Inhalt eines Ordners in Windows 10 aus!

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Die richtige Schriftart für jede Notiz und jede Tür unter Windows 11, 10, ... !

 /