NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.155

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Was ist eine Subdomain, ist es ein Unterordner?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /