NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.108

Der Unterschied zwischen Favoriten und Quick-Links?

 /

Can I change PDF output page size?

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /

Warnhinweise auf den Schachteln!

 /

Automatisch den Mauszeiger ergo Pointer unter Windows 10 / 8.1 / 7 ausblenden ...!

 /

Windows 10 Taskleiste Gruppieren deaktivieren und Kleine Symbole Registry?

 /