NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ set ğ v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Kullanım: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametreler: Etiket Değer listenport - Dinlemenin yapılacağı IPv6 bağlantı noktası. connectaddress - Bağlanılacak IPv6 adresi. connectport - Bağlanılacak IPv6 bağlantı noktası. listenaddress - Dinlemenin yapılacağı IPv6 adresi. protocol - Kullanılacak protokol. Şu anda yalnızca TCP destekleniyor. Açıklamalar: IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy bağlantısı yapmak için kullanılan bir girdiyi güncelleştirir.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh p2p idmgr help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm

0.061

How to format new hard drive, or create new partition eg. volume in Windows-8 / 8.1 / 10?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso?

 /

Verstecken einer Festplatten-Partition, oder Laufwerks unter Windows 10 (8.1, 7)!

 /

Ist die Remoteunterstützung bei Win-7 auch möglich?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /