NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Tablodan yapılandırma girdisi siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarına kaydeder. help - Komutların bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden bağlanır. set - Arabirimlerdeki ayarları yapılandır. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Komutları `netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ip add address
Belirtilen arabirime bir IP adresi ekler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.171

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Windows 10 Passwort ändern, entfernen, bzw. neues Kennwort setzen, aber wo?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Was bedeutet Daten verifizieren?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Das automatische Abmeldung bei Windows 7 deaktivieren?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /