netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan ğ export ğ profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Kullanım: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametreler: folder - profil XML dosyalarının kaydedileceği klasörün adı interface - bu profilin yapılandırıldığı arabirimin adı Açıklamalar: Bu komut, seçili profilleri "Arabirim Adı.XML" biçiminde adlandırılan XML dosyalarına kaydeder. Interface parametresi isteğe bağlıdır. Klasör adı gereklidir. Yerel bilgisayardan erişilebilen varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalışma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrıca, "." geçerli çalışma dizini ve ".." de geçerli çalışma dizininin üst dizini anlamına gelir. Klasör adı UNC yolu olamaz. Arabirim adı verilirse, verilen arabirimdeki profil "Arabirim adı.xml" biçiminde kaydedilir. Ad sağlanmazsa, tüm profiller verilir. Örnekler: export profile folder=. interface="Yerel Ağ Bağlantısı" export profile folder=c:\lan\profiller

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Bulut istatistiklerini görüntüler.
netsh diag ping
Wins, ip, haber gruplar?, posta, proxy dns ve ba?daşt?r?c?lara ping işlemi yapar.
netsh routing ip igmp set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 show interface
Arabirim parametrelerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.14
15885

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Don't Sleep - Exit und Standby/Hibernation option bei Windows-10 ( 8.1, 7 Vista)?

 /

The digital Windows desktop clock without lock screen!

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Kann ich mich gegen Abzockermethoden im Netz schützen?

 /

Where is paint in windows 10, how to find start?

 /

Mit Chrome inkognito, bzw. anonym privat surfen!

 /

Was sind Unicode-Schriftarten?

 /

RGB Pixel to Negativ!

 /