NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan ğ export ğ profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Kullanım: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametreler: folder - profil XML dosyalarının kaydedileceği klasörün adı interface - bu profilin yapılandırıldığı arabirimin adı Açıklamalar: Bu komut, seçili profilleri "Arabirim Adı.XML" biçiminde adlandırılan XML dosyalarına kaydeder. Interface parametresi isteğe bağlıdır. Klasör adı gereklidir. Yerel bilgisayardan erişilebilen varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak yol veya geçerli çalışma dizininin göreli yolu olabilir. Ayrıca, "." geçerli çalışma dizini ve ".." de geçerli çalışma dizininin üst dizini anlamına gelir. Klasör adı UNC yolu olamaz. Arabirim adı verilirse, verilen arabirimdeki profil "Arabirim adı.xml" biçiminde kaydedilir. Ad sağlanmazsa, tüm profiller verilir. Örnekler: export profile folder=. interface="Yerel Ağ Bağlantısı" export profile folder=c:\lan\profiller

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
`netsh interface ipv6' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip rip add peerfilter
Eş olarak kabul edilebilecek sunucular için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Bulut istatistiklerini görüntüler.
netsh diag ping
Wins, ip, haber gruplar?, posta, proxy dns ve ba?daşt?r?c?lara ping işlemi yapar.
netsh routing ip igmp set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 show interface
Arabirim parametrelerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Belirtilen profilleri XML dosyalar?na verir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.171
15885

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Print test pages under Windows, but how?

 /

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

PowerShell Befehle direkt in Explorer Adresszeile starten mit aktuellem Verzeichnis!

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10 / 11?

 /

If the monitor always goes on and off in Windows 10!

 /

Check if there is a file path via PowerShell?

 /

What is an admin mode on Windows 11, 10, ...!

 /

Can I create a desktop shortcut for everyone on Windows!

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Dauerhaftes Löschen von Dateien aus dem Windows 7 Papierkorb!

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /