NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Kullanım: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametreler: enabled - otomatik yapılandırmanın etkin olup olmadığını belirtir interface - bu ayarın uygulanacağı arabirimin adı Açıklamalar: Her iki parametre de gereklidir. Örnekler: set autoconfig enabled=yes interface="Yerel Ağ Bağlantısı" set autoconfig enabled=no interface="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?º iºlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletiºim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.078

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Windows 10 UAC deaktivieren, oder einstellen!

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

How to create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /