netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan ğ set ğ autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Kullanım: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametreler: enabled - otomatik yapılandırmanın etkin olup olmadığını belirtir interface - bu ayarın uygulanacağı arabirimin adı Açıklamalar: Her iki parametre de gereklidir. Örnekler: set autoconfig enabled=yes interface="Yerel Ağ Bağlantısı" set autoconfig enabled=no interface="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.187
19415

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Wie kann ich das Windows 10 herunterfahren?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Wo sind die Standard Bilder für Benutzer in Windows 8.1 / 10 (Verzeichnis)!

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Der Befehl Create Directory in der Windows cmd.exe, wie kann ich sowas realisieren?

 /

WinBin2Iso Video!

 /