NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Kullanım: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametreler: enabled - otomatik yapılandırmanın etkin olup olmadığını belirtir interface - bu ayarın uygulanacağı arabirimin adı Açıklamalar: Her iki parametre de gereklidir. Örnekler: set autoconfig enabled=yes interface="Yerel Ağ Bağlantısı" set autoconfig enabled=no interface="Yerel Ağ Bağlantısı"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?º iºlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletiºim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.093

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Was ist Windows 2011?

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Dateioperationen am System verbessern, aber wie!

 /

Chrome-Lesezeichen exportieren und im Internet Explorer importieren, aber wie?

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /