NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » interfaces

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show interfaces ? Kullanım:show interfaces Açıklamalar: Bu komut sistem üzerinde yapılandırılmış kablolu arabirimleri gösterir. Bu komutun parametresi yoktur. Örnekler: show interfaces

NETSH / LAN / SHOW / INTERFACES

netsh lan show interfaces - Windows 2000/XP - Komutları Sistem üzerindeki geçerli kablolu arabirimlerin listesini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, interfaces, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisini güncelleºtirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.
netsh interface ip show icmp
ICMP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifbinding
Arabirimler için IP adresi ba?lamalar?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud flush
Önbellek girdilerini temizler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/show/interfaces.htm
0.046

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Mit Windows 7, 8, 8.1 CDs und DVDs brennen! Geht das?

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /