NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. group - `netsh p2p group' içeriğinde yapılan değişiklikler. help - Komutların bir listesini gösterir. idmgr - `netsh p2p idmgr' içeriğinde yapılan değişiklikler. pnrp - `netsh p2p pnrp' içeriğinde yapılan değişiklikler. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: group idmgr pnrp Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.202
12877

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Wie komme ich direkt und schnell zum Windows Desktop?

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Wie bekommen die SSDs oder HDDs Benchmark-Punkte?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Nach Monitortausch Desktop Symbole verschwunden!

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

What is an admin mode!

 /