NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. group - `netsh p2p group' içeriğinde yapılan değişiklikler. help - Komutların bir listesini gösterir. idmgr - `netsh p2p idmgr' içeriğinde yapılan değişiklikler. pnrp - `netsh p2p pnrp' içeriğinde yapılan değişiklikler. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: group idmgr pnrp Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip dnsproxy dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show router
ISATAP yönlendirici bilgilerini gösterir.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini belirler.
netsh ras aaaa set authserver
Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.125
12877

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

Erweiterte Energieoptionen ändert auf Windows 10!

 /

Please think about the environment before printing this email, why?

 /

How can I start another registry editor extra window?

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Can I see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

 /

Can I close the open Store Apps in Windows 8.1 Metro Mode?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Sound beim Kopieren und Einfügen aus der Zwischenablage!

 /