NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. db - `netsh p2p group db' içeriğinde yapılan değişiklikler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gping - Uzak grup bağlantı noktası bağlantısını denetler. help - Komutların bir listesini gösterir. resolve - Gruptaki bir katılımcıyı çözümler ve adresini listeler. show - Bilgileri gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: db Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping ip
Her Ba?daşt?r?c? için IP adreslerine ping yapar.
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.155
14636

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Find similar or the same from a single picture in a directory or HD!

 /

Windows 11 und 10 Versions- und Build- Nummer am Desktop!

 /

WDAGUtilityAccount a secret user account under Windows 10/11!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How can I create millions or billions of files please?

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Set password protection to prevent readjustment on public PCs!

 /