NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. db - `netsh p2p group db' içeriğinde yapılan değişiklikler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gping - Uzak grup bağlantı noktası bağlantısını denetler. help - Komutların bir listesini gösterir. resolve - Gruptaki bir katılımcıyı çözümler ve adresini listeler. show - Bilgileri gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: db Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh diag ping ip
Her Ba?daşt?r?c? için IP adreslerine ping yapar.
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.187
14636

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

Kids login protection under Windows 10 / 11 on tablet or desktop PC!

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

What is QVO, MLC, TLC, MLC in SSD?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Neues Scan Profil erstellen um Einstellungen nicht zu wiederholen!

 /

Help I have too many smartphone pictures, what should I do?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

The Windows 11, 10, ... key combination for fast shutdown, all MS OS?

 /