NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group ğ db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daşt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add portmapping
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler.
netsh interface portproxy delete v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.078

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Windows-10 Tool um das Farbprofil für ein Gerät zu ändern, wo ist es? (Drucker, Fax)

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Wie kann ich Windows 10 Autoupdate Einstellungen aktivieren / deaktivieren?

 /