NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group ğ db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Belirtilen bulutta eş ad?n? numaraland?r?r.
netsh diag show gateway
Her bir ba?daşt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat add portmapping
NAT arabirimine bir iletişim kural? - ba?lant? noktas? eşleştirmesi ekler.
netsh interface portproxy delete v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.14
15318

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

How to do a double-click?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Why Windows 10 close my programs and APPs at program start?

 /

Vollständigen Ordnerpfad in der Titelleiste von Quad-Explorer unter Windows anzeigen!

 /

XP Miniaturansichten vergrößert darstellen unter Windows 10 geht es?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Automated date and time format in QTP for MS Windows all OS!

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /