NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ group ğ db ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.
netsh firewall add
Güvenlik duvar? yap?land?rmas? ekler.
netsh routing ip nat set interface
Arabirim için NAT parametrelerini de?iştirir.
netsh interface portproxy show v4tov4
IPv4 ba?lant?lar?n? başka bir IPv4 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras ipx show config
Geçerli RAS IPX yap?land?rmas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.264
15200

Can I delete a locked directory or file in Windows 10!

 /

What are address classes?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, can I?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1, 8, 10 (login, logon, image)

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

Windows Font Viewer?

 /

Windows 7/10 Schatten-Kopien und System-Wiederherstellungs-Punkte Unterschiede?

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Quad-Explore Q-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /