netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Pnrp düğümlerine ping yapar. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p pnrp diagnostics' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show filter
Paket süzgeci bilgilerini gösterir.
netsh ras add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh firewall set notifications
Güvenlik duvar? bildiriminin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh lan add profile
Makinedeki belirtilen arabirime LAN profili ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh p2p pnrp diagnostics' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.233
17925

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Erfordert die Windows 10 Version 1909 wieder eine Neuinstallation?

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Modify Auto-Play settings in Windows 10, (enable turn off)!

 /

Is there a way to change the background which is currently Black?

 /

What is a tablet?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /