netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Girdiler ekler. delete - Girdiler siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. enumerate - Belirtilen bulutta eş adını numaralandırır. help - Komutların bir listesini gösterir. resolve - Eş adını çözümler. show - Bilgileri gösterir. traceroute - Yol izleme içeren eş adını çözümler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh bridge show adapter
Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy show global
DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show interface
Arabirim bilgilerini gösterir.
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaşaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.155
15681

Auto login windows 10 without password?

 /

Was ist ein Mauszeiger?

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, customize)?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Leichtes Auslesen des Leistungs Indexes unter Windows 10 und 8.1

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

How to restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /