netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh routing ip ospf show areastats
OSPF alan bilgisini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.14
14285

How do I start the cmd.exe?

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Can I create a password reset disk for Windows 7?

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Was sind Mausspuren?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

The MiniBrowserOK!

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /