netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Belirtilen bir arabirim için IGMP istatistiklerini gösterir.
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?ş? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh routing ip ospf show areastats
OSPF alan bilgisini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.202
14285

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

 /

Can I do a double-click?

 /

Rotierende grüne Blumen auf dem Windows-Desktop!

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Platzieren Sie den Papierkorb im Startmenü von Windows 10!

 /

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

Warum wird die Schriftart nicht korrekt gedruckt?

 /

Prüfen ob Datei vorhanden ist mit PowerShell unter Windows 10,8.1, ...!

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /

Wie beendet man hängender Programme in Windows 10?

 /