netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ aaaa ğ add ğ acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ ad = ] sunucu [ [şifre =] şifre [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri [bağ. nok =] bağlantı nok. [zamanaşımı = ] zaman aşımı [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ] Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi ya da ad sağlar. ad RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi şifre Paylaşılan şifre baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği) bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını ayarlar. zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği (saniye olarak) zaman aşımı süresi imza dijital imza kullanıp kullanmama

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Komutları Bir RADIUS hesap sunucusu ekler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Arabirim için NAT parametrelerini de?iştirir.
netsh interface portproxy show v4tov4
IPv4 ba?lant?lar?n? başka bir IPv4 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras ipx show config
Geçerli RAS IPX yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ip show interface
IP arabirim istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay show ifconfig
DHCP Aktarma Arac?s? arabirim baş?na yap?land?rmay? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir RADIUS hesap sunucusu ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.187
15391

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to change, enter new)?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Windows-10, häufig verwendete Ordner im Explorer deaktivieren (Schnellzugriff)?

 /

Installieren der Google Toolbar bei meinem Firefox und / oder Internet-Explorer, aber wie?

 /

Virtueller Zeigerstab für den Windows Desktop!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /