NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add authtype - RAS sunucusunun anlaşacağı kimlik doğrulama türlerini ekler. add link - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özelliklerinin listesine ekler add multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türleri listesine ekler add registeredserver - Verilen Windows 2000 bilgisayarını verilen etki alanının Active Directory'sinde bir RAS sunucusu olarak kaydeder.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Komutları Bir tabloya ö?eleri ekler . / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Tek köprü olarak yap?land?r?lan ba?daşt?r?c?lar? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy show global
DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show interface
Arabirim bilgilerini gösterir.
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaşaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
netsh firewall set opmode
Güvenlik duvar? çal?şma yap?land?rmas?n? ayarlar.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.108

Can I use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Exportieren der Dokumenten aus der Eingabeaufforderung (cmd.exe)!

 /

FullDuplex Verbindungen und Geschwindigkeit?

 /

Wer braucht diesen Pixel Tester für Windows?

 /

Wie vergleicht man Bilder in mehreren Ordnern?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /