netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ add ğ multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [tür = ] MULTI|BACP PPP'nin uzlaşacağı birden çok bağlantı türlerinin listesine ekler. tür - geçerli tür MULTI - Birden çok bağlantı PPP oturumları sağlar. BACP - Bant Genişliği Ayırma Denetim İletişim Kuralı sağlar.

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.109
17462

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Turn off Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

The-Aero-Clock mit Stern Texturen ein wenig USA!

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Was ist eine Taskleiste?

 /

What is a taskbar?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /