NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ add ğ multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [tür = ] MULTI|BACP PPP'nin uzlaşacağı birden çok bağlantı türlerinin listesine ekler. tür - geçerli tür MULTI - Birden çok bağlantı PPP oturumları sağlar. BACP - Bant Genişliği Ayırma Denetim İletişim Kuralı sağlar.

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.186
17462

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

Windows 10 / 11 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Change or update the email password in MS Outlook!

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Start and run programs in Windows compatibility mode?

 /

Is my Office 365 / 2016 activated, how can I see it?

 /

Snow and other Flakes for you Windows 11, 10, ... Desktop!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

Set the standard paper feed tray on the printer!

 /

Welche Version von MS Office habe ich?

 /

End processes via the Windows 10 / 11 command prompt!

 /

Look at the logging of problems in Windows 10/11 event viewer!

 /