NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Tür listesinden, RAS sunucusunun uzlaşacağı bir kimlik doğrulama türünü siler. tür - geçerli tür PAP - Parola Doğrulama İletişim Kuralı (düz metin). SPAP - Shiva Parola Doğrulama İletişim Kuralı. MD5CHAP - Karşılıklı Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı, yanıtı şifrelemek için İleti Özeti 5 karıştırma düzenini kullanır. MSCHAP - Microsoft Karşılıklı Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı. MSCHAPv2 - MSCHAP Sürüm 2. EAP - Genişletilmiş Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı.

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Komutları Bir kimlik do?rulamas? türünü RAS sunucusundan siler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Yönlendirme tablosu girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete interface
IPX yönlendirmeyi bir iste?e ba?l? arama arabiriminde devre d?º? b?rak?r.
netsh ras ip
`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh routing ip ospf show areastats
OSPF alan bilgisini gösterir.
netsh p2p group db dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.077

Wo ist bitte die Zeichentabelle in Windows-7? Ich will ein Sonderzeichen einfügen!

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /