netsh ras ip - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir tabloya öğeleri ekler . delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.
netsh bridge dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip dnsproxy help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 isatap show state
ISATAP durumunu gösterir.
netsh routing ip set rtmroute
Kal?c? olmayan bir netmgmt yolunu de?iştirir.
netsh ras aaaa show
Bilgi gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.156
13772

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Was ist x64 und x86? Wo ist der Unterschied?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Bei Drag Drop werden nicht alle Dateien und Ordner hinzugefügt?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

Permanently turn off Windows 10 Defender!

 /

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Windows and Native resolution?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /