NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ set ğ user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] kullanıcıadı [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] geri arama numarası ] Kullanıcı RAS özelliklerini ayarlar. username - kullanıcının oturum açma adı. dialin - kullanıcının içeri aramasına izin verilip verilmeyeceği PERMIT - kullanıcının içeri aramasına izin ver. DENY - kullanıcının içeri aramasına izin verme. POLICY - İçeri aramayı belirlemek için uzaktan erişim ilkelerini kullan. cbpolicy - kullanıcının geri arama ilkesi. Geri arama özelliği, arayanın telefon ücretini azaltmak için kullanılır. NONE - kullanıcı için geri aramaya izin verilmez CALLER - kullanıcı arama sırasında geri arama numarasını belirtebilir ADMIN - kullanıcıyı her zaman geri arama numarasından geri ara cbnumber - cbpolicy ADMIN olduğunda kullanılacak numara NOT: 'POLICY' seçeneği, karışık modda bir etki alanına ait kullanıcılar için kullanılamaz. Bu kullanıcılar için 'POLICY', 'DENY' olarak kabul edilir.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - Komutları Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh ras show tracing
Uzat?lm?ş izlemenin bileşenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.14
14529

This file can not be deleted!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Warum man die gesamte Software aktualisieren sollte!

 /

This file can not be deleted!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Warum ist das Universum flach, ist es flach?

 /

Wie kann ich bei Facebook.de ein Video-Clip von youtube.com posten, bzw. einbinden?

 /

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Can I Install Windows 10 or 11 excluding Product Key?

 /

How to find on Windows 10/11 a downloaded program or APP?

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /