NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show activeservers - RAS sunucusu bildirilerini dinler. show authmode - Kimlik doğrulama modunu gösterir. show authtype - Şu anda etkin kimlik doğrulama türlerini gösterir. show client - Bu makineye bağlı RAS istemcilerini gösterir. show link - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özelliklerini gösterir show multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türlerini gösterir show registeredserver - Bir bilgisayarın verilen etki alanının Active Directory'sinde bir RAS sunucusu olarak kayıtlı olup olmadığını gösterir. show tracing - Uzatılmış izlemenin bileşenler için etkin olup olmadığını gösterir. show user - Kullanıcılar için RAS özelliklerini gösterir.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleºtirir.
netsh routing ip add scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam? ekler.
netsh interface ipv6 add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ip rip show flags
Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir
netsh p2p pnrp peer add registration
Eº ad?n? kaydettirir.
netsh diag show client
Tüm a? istemcilerini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.265
11164

What is disk management?

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Windows Photos and Pictures convert to single PDF file, easy and fast!

 /

Wo finde ich auf Windows Dokumente?

 /

Primzahl?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Open the location of a Program / APP in Windows-10 (path, folder)?

 /

Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch!

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8.1 and 10 (define)!

 /

Download Windows 10, 8.1 DVD, ISO, USB for Free no Key?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /