NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show activeservers - RAS sunucusu bildirilerini dinler. show authmode - Kimlik doğrulama modunu gösterir. show authtype - Şu anda etkin kimlik doğrulama türlerini gösterir. show client - Bu makineye bağlı RAS istemcilerini gösterir. show link - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özelliklerini gösterir show multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türlerini gösterir show registeredserver - Bir bilgisayarın verilen etki alanının Active Directory'sinde bir RAS sunucusu olarak kayıtlı olup olmadığını gösterir. show tracing - Uzatılmış izlemenin bileşenler için etkin olup olmadığını gösterir. show user - Kullanıcılar için RAS özelliklerini gösterir.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleºtirir.
netsh routing ip add scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam? ekler.
netsh interface ipv6 add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ip rip show flags
Belirtilen arabirim için ayarlanan RIP bayraklar?n? gösterir
netsh p2p pnrp peer add registration
Eº ad?n? kaydettirir.
netsh diag show client
Tüm a? istemcilerini görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.186
11164

Is dropbox.com free and useful?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows 11, 10, ... OS?

 /

Wie kann ich Benutzerpasswörter auf Windows 7 ändern, ohne das aktuelle Kennwort zu kennen?

 /

Cmd.exe korrekt verlassen, beenden gibt es hier einen Befehl?

 /

Problem im Windows-7 Explorer wenn man im Verzeichnisbaum einen Ordner selektiert! (Vista) !

 /

Windows NET Framework Download 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Transparenz-Effekte unter Windows 11 aktivieren, aber wie!

 /

Hidden and System Files in MS Windows Explorer and Quad-Explorer, (show, hide)!

 /

Computer-Maus-Tipps, die man bei der Maus kennen sollte!

 /

How long does it take to install Windows 10 (download)?

 /