netsh routing - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ip - `netsh routing ip' içeriğinde yapılan değişiklikler. ipx - `netsh routing ipx' içeriğinde yapılan değişiklikler. reset - IP yönlendirmesini boş bir duruma sıfırlar. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: ip ipx Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh routing ip relay install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh p2p idmgr show groups
Kimlikleri ve grup listesini görüntüler.
netsh bridge help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip dnsproxy install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface ipv6 renew
IPv6 arabirimlerini yeniden başlat?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.202
14383

Was sind Zugriffszeiten, bei IsMyHdOK?

 /

Aus der ISO-Datei für Windows-7 eine startbare DVD, oder ein bootfähiges USB-Flashlaufwerk erstellen?

 /

Eine schnelle visuelle Übersicht über alle installierten Windows Schriftarten!

 /

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 10?

 /

Ausführen von MS Visual C++ 6.0 auf Windows 8.1 und 10!

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /