NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set global - Genel DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir. set interface - Arabirim için DHCP ayırıcısı parametrelerini değiştirir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip delete wins
Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler.
netsh routing ip relay add interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde etkinleştirir
netsh p2p idmgr delete
Kimlikleri ve gruplar? siler.
netsh winsock show catalog
Winsock Katalo?u'nun içindekileri görüntüler.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Belirtilen iletişim kural?n?n tercih düzeyini siler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.077

Muss ich immer mit aktiviertem Defender unter Win-10 arbeiten!

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

NewFileTime Video!

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Wie kann man die Schriftgröße im Explorer ändern?

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /