NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete boundary ? Kullanım: delete boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -veya- delete boundary [name=] [scopename=] Parametreler: Etiket Değer name - Sınırın silineceği arabirimin adı. grpaddr - Silinecek sınırın grup adresi. grpmask - Silinecek sınırın alt ağ maskesi. scopename - Çok noktaya kapsamının adı. Açıklamalar: Bir arabirimden bir çok noktaya yayın kapsamı sınırını siler. Örnekler: delete boundary "Yerel Ağ Bağlantısı (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 delete boundary "Yerel Ağ Bağlantısı (2)" "Çok Noktaya Yayın Kapsamım"

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / BOUNDARY

netsh routing ip delete boundary - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimden çok noktaya yay?n kapsam s?n?r?n? siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
netsh interface portproxy delete v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh ras ip show
Bilgi gösterir.
netsh interface ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip relay delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir arabirimden çok noktaya yay?n kapsam s?n?r?n? siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/boundary.htm
0.14
18429

Overview of all installed and not installed fonts on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

Windows 11 fonts and fonts directory?

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, can I?

 /

Was ist Plug und Play?

 /

Datei-Typ festlegen in Windows 11 für APPs und Anwendungen!

 /

Where can I find the contrast designs for poor eyesight in Windows 11?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /