netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pnrp dü?ümlerine ping yapar.
netsh diag ping loopback
Ping geridöngüsü (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
IGMP arabirim yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu gösterir.
netsh routing ipx delete staticservice
Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.234
17919

Quickly edit Windows 10 Autostart Folder!

 /

Alpha-Transparency?

 /

Animierte GIF-Unterstützung im Vorschaufenster!

 /

Kann ich auch gesperrte Windows 10 Ordner löschen?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Deactivate background apps under Windows 10, clear RAM!

 /

Mit Windows-7 FAT32 zu NTFS konvertieren?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Desktop clock in silver excluding transparency!

 /