NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametreler: Etiket Değer name - DNS aracısı parametrelerini ayarlamak istediğiniz belirli arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Belirtilen arabirim için DNS aracısını etkinleştirir. disable: Belirtilen arabirim için DNS aracısını etkinleştirir. default: Belirtilen arabirim için DNS aracısının varsayılan kullanmak üzere ayarlar. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için DNS aracısı yapılandırmasını gösterir. Örnek: set interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni yükler.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.031

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Start programs with different priority classes, how to?

 /

Windows 8.1/10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /