NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Kullanım: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametreler: Etiket Değer name - DNS aracısı parametrelerini ayarlamak istediğiniz belirli arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Belirtilen arabirim için DNS aracısını etkinleştirir. disable: Belirtilen arabirim için DNS aracısını etkinleştirir. default: Belirtilen arabirim için DNS aracısının varsayılan kullanmak üzere ayarlar. Açıklamalar: Belirtilen arabirim için DNS aracısı yapılandırmasını gösterir. Örnek: set interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh p2p idmgr show identities
Kimlik listesini görüntüler.
netsh bridge install
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni yükler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm

0.077

Wie kann ich beim ZEN 100 von Creative Labs die Videos anschauen, bzw. welches Video Format/Codec?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Verhindern, dass der Windows 10 Tablet-PC in Schlaf Modus geht?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /