NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni kald?r?r.
netsh routing ip dnsproxy show interface
belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show loglevel
Genel günlük düzeyini gösterir.
netsh ras add link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerinin listesine ekler
netsh firewall set portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.327
15072

The keyboard does not respond, or incorrectly under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Find Snipping Tool on Windows 10/11!

 /

Kann man klassisches MS Paint unter Windows 11 verwenden?

 /

Unterschied Bilder runterladen oder nur ansehen?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

In the file explorer show the libraries under Windows 11 and 10!

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8.1 or 10?

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /