netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmayı ayarlar. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Tüm kategorileri görüntüler.
netsh routing ip nat add addressmapping
NAT arabirimi adres havuzunaa bir IP adresi eşleşmesi ekler.
netsh interface portproxy add v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip add wins
Statik bir WINS sunucu adresi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.171
16497

Use random color for a desktop note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I show Program Name on Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Turn off automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /

Wie kann ich VHD unter Windows 8.1 / 8 wieder löschen?

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

DiskPart-Dienstprogramms in Windows 10 verwenden!

 /