NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ igmp ğ install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp install ? Kullanım: install [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametreler: Etiket Değer loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: IGMP ilişkili olayların günlüğünü tutma. error: Yalnızca IGMP ile ilgili hataların günlüğünü tut. warn: IGMP ile ilgili uyarıların günlüğünü tut. info: IGMP ile ilgili bilgilerin günlüğünü tut. Açıklamalar: IGMP yönlendiricisi/proxy'sini yükler ve genel günlük düzeyini ayarlar. Örnekler: install loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / INSTALL

netsh routing ip igmp install - Windows 2000/XP - Komutları IGMP/proxy yükler ve genel oturum açmay? ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 show mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/install.htm
0.062

Eine Alternative zum Windows-Stand-Ausführen-Dialog!

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

Quad-Explorer Q-Dir als vertrauenswürdige Anwendung unter Windows-10!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /